Schoolplan 2023-2027

Schoolplan
Het schoolplan geeft een beschrijving van de hoofdlijnen van ons beleid en van onze voornemens voor de jaren 2023-2027.

Met dit plan gaan we enerzijds verder op de ingezette koers van vorige jaren, anderzijds slaan we ook hier en daar nieuwe wegen in. Het schoolplan 2023-2027 zal de komende jaren uitgangspunt zijn bij de planning van de jaarprogramma’s. Bij het opstellen van het volgende schoolplan zullen we het huidige plan evalueren en als uitgangspunt hanteren.