Verlof aanvragen

Vanaf vijf jaar zijn leerlingen vanuit de wet leerplichtig. In uitzonderlijke gevallen krijgen leerlingen buiten de schoolvakanties om extra verlof.

Uitzonderlijke omstandigheden voor extra verlof zijn: uitzonderlijk vakantieverlof buiten schoolvakanties, religieuze verplichtingen, gewichtige omstandigheden.

  • Vakantieverlof in verband met seizoensgebonden werkzaamheden (bv: horeca of agrarische sector) moet aan een aantal voorwaarden voldoen (zie verzuimprotocol) en mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie plaatsvinden.

  • Voor het vervullen van religieuze verplichtingen is geen aanvraag nodig, hier hebben leerlingen recht op. Ouder(s)/verzorger(s) dienen twee werkdagen voorafgaand aan de religieuze verplichting de directie van de school schriftelijk in kennis te stellen. Per gebeurtenis geldt één verlofdag, voor reisdagen van en naar de religieuze verplichting wordt geen extra verlof toegekend.

  • Voor gewichtige omstandigheden dienen ouder(s)/ verzorger(s) verlof aan te vragen. Per gebeurtenis geldt één verlofdag, tenzij anders aangegeven er sprake is van zogenaamde gewichtige omstandigheden, zoals een levensbedreigende ziekte, overlijden, verhuizing, huwelijk of huwelijks- of ambtsjubileum (zie downloads-verzuimprotocol).

Familiebezoek in het buitenland of een vakantie in een financieel gunstiger seizoen, zijn geen geldige redenen voor extra verlof.

Aanvragen extra verlof

  • Verlofaanvraagen dienen minimaal acht weken voorafgaand aan het verlof schriftelijk ingediend te worden (uitgezonderd religieuze verplichtingen).
  • De schoolleiding besluit over verlofaanvragen tot en met 10 dagen.
  • Verlofaanvragen langer dan 10 dagen worden door de leerplichtambtenaar beoordeeld.
  • De schoolleiding of leerplichtambtenaar neemt binnen acht weken een schriftelijk besluit over de aanvraag.

Meer informatie over de richtlijnen en het aanvragen van verlof vindt u in het verzuimprotocol van St. Franciscus. Te vinden onder downloads.

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw