Een schets van de school

Een schets van de school

St. Franciscus is een bijzondere basisschool. Bijzonder, omdat de school van oorsprong een katholieke signatuur heeft en daarom tot het bijzonder onderwijs behoort. Bijzonder ook vanwege de mooie plek in de Korrewegwijk. Maar bovenal bijzonder omdat wij - leerlingen, ouders en team - een unieke, levende gemeenschap vormen. Daarnaast zijn we ook een hele gewone basisschool waar in principe iedereen welkom is.

Van dependance tot volgroeide school

De St. Michaëlschool had al een aantal jaren een wachtlijst voor nieuwe leerlingen, die met vier jaar naar "onze" school wilden gaan. Samen met de ouders van deze leerlingen hebben we gezocht naar een geschikte locatie. In mei 2014 hebben we in samenwerking met de gemeente Groningen de gebouwen aan de Star Numanstraat gekozen. Als naam werd er gekozen voor St. Franciscus dependance van de St. Michaëlschool. Aanvang schooljaar 2014-2015 startte de eerste groep leerlingen in een pand in de Butjesstraat, gelegen naast de St. Michaëlschool. Per Januari 2015 betrokken we de gebouwen aan de Star Numanstraat. Aanvang ieder schooljaar kwam er een groep bij. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 is St. Franciscus volgroeid en heeft de school groep 1 t/m 8. Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaat de St. Franciscus verder als zelfstandige basisschool als één van de drie katholieke basisscholen van KOC (Katholieke Onderwijs Centrale Groningen).

De leerlingen

De leerlingen, zonder hen zou St. Franciscus niet bestaan. Aan het begin van ieder schooljaar starten we met ongeveer 210 leerlingen. Gedurende het schooljaar stromen er ongeveer 30 leerlingen in en groeit de school tot de zomervakantie ongeveer tot 240 leerlingen. Een aanzienlijk deel van de kinderen komt 's morgens via de Gerrit Krolbrug. Deze leerlingen wonen in de wijken Van Starkenborgh, De Hunze, Beijum, Zilvermeer en Ulgersmaborg. Vanzelfsprekend wonen er ook veel leerlingen in de Professorenbuurt en Korrewegwijk. Het Oosterpark en De Hoogte behoren ook tot het voedingsgebied van de school.

De ouders

Na de leerlingen vormen de ouders de belangrijkste groep. Het zijn tenslotte de ouders die hun kinderen op St. Franciscus plaatsen en daarmee toevertrouwen aan onze zorg. Bovendien spelen de ouders ook een actieve rol in het bestuur van KOC, in de medezeggenschapsraad, in de ouderraad, in het onderwijsleerproces en bij allerlei activiteiten.

Het bestuur

St. Franciscus valt als bijzondere school, samen met de St. Michaëlschool en Daltonschool Bisschop Bekkers onder het bestuur van de Katholieke Onderwijs Centrale Groningen. Het beleid van het bestuur is gericht op het vormgeven en in standhouden van kleinschalig onderwijs – geworteld in de katholieke traditie – waarbij de aandacht voor het kind en de betrokkenheid van ouders centraal staat. Het bestuur bestaat uit een aantal deskundige mensen, die naast andere drukke werkzaamheden, de belangen van beide scholen behartigen. Bij hun bestuurstaken laten ze zich ondersteunen door het Onderwijsbureau Meppel.