Informatie

Informatie

Wij proberen de ouders zo goed mogelijk van informatie te voorzien, niet alleen over de ontwikkeling van hun kind, maar ook over de verdere gang van zaken op school. We doen dit door middel van:

Voortgangsgegesprekken

De leerkrachten zullen u tweemaal per jaar uitnodigen voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. De eerste keer is dit in februari/maart, de tweede keer in juni/juli. Voor of na het gesprek is er gelegenheid om het werk van uw kind te bekijken.

Schriftelijke rapportage

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport. Het eerste rapport wordt in februari meegegeven, het tweede rapport ongeveer drie weken voor de zomervakantie. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen één rapport aan het einde van het schooljaar. Na de schriftelijke rapportage vinden voortgangsgesprekken plaats.

Informatieavonden

Voor iedere groep wordt in het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd. De hoofdpunten van deze informatieavond zijn kennismaking; het geven van informatie over de leerstof van het betreffende leerjaar; de wijze waarop de leerstof zal worden aangeboden; de betrokkenheid van de ouders bij de school.

De schoolgids

Een gids waarin de St. Franciscus uitgebreid en zo precies mogelijk beschreven wordt. U vindt hierin o.a. informatie over de identiteit, de organisatie van het onderwijs en de zorg voor de leerlingen. Dit deel van de inhoud van de schoolgids staat voor een aantal jaren vast. Verder vindt u in de gids informatie die van belang is voor het lopende schooljaar, zoals de vakantieregeling, de margedagen en verschillende evenementen. De schoolgids is te vinden op de website onder het kopje 'informatie - downloads'.

Parro

Voor communicatie met ouders gebruiken wij het ouderportaal Parro. Dit portaal is alleen bereikbaar voor ouders en leerkrachten van de St. Franciscus, die een actief account hebben.

Via Parro deelt de school informatie met u, deze informatie kan betrekking hebben op de gehele school of specifiek bedoeld zijn voor de groep van uw kind(eren). Als er op Parro nieuwe berichten, nieuwe fotoalbums of nieuwe agenda-items worden gepubliceerd ontvangt u hiervoor een notificatie. Van Parro is in de appstore ook een app beschikbaar.